Info om personuppgifter

Personuppgifter

IDG:s kund- och medlemsregister är konfidentiella. Din kundinformation såsom kontaktuppgifter och medlemsuppgifter kommer inte att användas på annat sätt än att ge dig tillgång till information och tjänster från företag inom IDG-koncernen eller tredje part godkänd av IDG-koncernen. Du kan välja att tacka nej till erbjudanden när du registrerar dina uppgifter.

För att ändra dina uppgifter besöker du sidan för hantering av medlemsuppgifter på respektive sajt, eller skickar ett mejl till personuppgifter@idg.se.

Dina personuppgifter hanteras med modern informationsteknik och kan bland annat användas för att fullgöra kundrelationer, analys, marknadsföring och direktmarknadsföring postalt eller digitalt. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register vid till exempel uppdatering av adressuppgifter. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till andra företag för nödvändig behandling på uppdrag av IDG, till exempel i samband med tryck och distribution. Dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan sekretessavtal och hanteras alltid av IDG-koncernen och dess godkända partners. Med modern informationsteknik menas idag kontaktvägar som e-post, sms, mms, med mera.

 

IDG har en personuppgiftsansvarig.

Dina personuppgifter skyddas mot förstöring, ändring och spridning, detta gäller såväl IDG-koncernen som våra godkända partners. De behandlas under trygga former och med tekniskt stöd som medför en mycket hög säkerhet vid förvaring och överföring. Uppgifterna skyddas mot otillåten ändring, spridning eller tillgång till uppgifterna.

Som kund/medlem/användare kan du begära kostnadsfri information om personuppgifterna och kan när som helst återkalla lämnat samtycke. Du kan även begära att uppgifter tas bort, ändras eller spärras, om de visar sig vara felaktiga eller ofullständiga. Detta genom att inkomma med en skriftlig, av dig egenhändigt undertecknad, begäran till: PUL-Ansvarig, IDG

AB, 106 78 Stockholm. Genom att acceptera reglerna samtycker kunden/medlemmen/användaren till den behandling av personuppgifter som beskrivs i detta policydokument. IDG lagrar dina uppgifter i upp till tre år.

IDG är medlem i branschorganisationen SWEDMA och följer därmed deras regler. Medlemskapet är en kvalitetsstämpel. För ytterligare och fördjupad information se www.swedma.se

 

Anmälda medlemsuppgifter

Uppgifterna är nödvändiga för att du ska kunna använda våra webbsajter, appar, nyhetsbrev med mera och dess funktioner på återkommande basis samt erhålla tjänster och erbjudanden från IDG eller av tredje part godkänd av IDG.

Du får inte lämna ut ditt användarnamn och lösenord till person som ej har rätt att göra beställning för din räkning. Du ska i övrigt iaktta största omsorg så att dina medlemsuppgifter ej röjs för obehöriga eftersom du är personligt ansvarig för allt som skrivs och beställs från ditt medlemskonto. Glöm därför inte att logga ut när du lämnar datorn och var aktsam om du exempelvis använder autoinloggning.

Vissa tjänster sker i samarbete med externa leverantörer och kan i dessa fall innebära att dina uppgifter för IDGs medlemskonto ej kan användas. Då gäller samarbetspartnerns medlemsrutiner.

Om du glömt ditt lösenord kan du återställa det med hjälp av en funktion som finns i anslutning till inloggningsfälten.

 

Borttagande av medlemsuppgifter

Skicka ett e-postmeddelande till personuppgifter@idg.se om du vill att dina personuppgifter skall tas bort. På många av våra digitala tjänster finns det även möjlighet att ändra eller radera medlemsuppgifter på sidan för dina personliga inställningar. Se respektive tjänst för mer information. Du kan också få uppgift om behandling av dina personuppgifter genom att kontakta oss på ovanstående adress.